Kuinka Tulla Muslimiksi?

 

Henkilö, joka ei ole Muslimi, tulee Islamiin uskomalla kahteen uskontunnustukseen, ja sanomalla ne aikomuksenaan jättää kaikki mikä on vääräuskoisuutta.

Ensimmäinen tunnustus tarkoittaa, että kukaan tai mikään muu ei ansaitse palvomista, kuin Jumala, joka on kaiken Luoja.

Toinen tunnustus julistaa että Muhämmäd, Aäbdullaah:in poika, joka syntyi Mekassa noin 1400 vuotta sitten, on Jumalan viestintuoja. Hänet oli lähetetty kertomaan, mitä Jumala oli hänelle ilmoittanut, jotta ihmiset uskoisivat, ja toimisivat Jumalan ilmoittamien lakien mukaan. Muhämmäd oli totuudellinen kaikessa mitä hän kertoi.

Kaksi uskontunnustusta kieltävät Jumaluuden kaikilta ja kaikelta paitsi Jumalalta itseltään. Molemmat uskontunnustukset on sanottava yhdessä, jotta henkilöstä tulee Muslimi.

 

Ylistys Jumalalle,

suokoon Hän meille hyvä loppu,

Ja Ällaah tietää parhaiten