Varoitus valehtelemisesta Aprillipäivänä ja muulloinkin

Halutessanne tulostaa tämän asiakirjan huomioikaa, että paperi sisältää kunnioittavia sanoja, joita ei saa heittää likaiseen paikkaan

 

Bismilläähi-Rrahmääni-Rrahiim

Älhämdu lilläähi Rabbil-Äalämiin, WäS-Saläätu WäS-Säläämu Äalää Säjjidinää Muhammad 

 

Varoitus valehtelemisesta Aprillipäivänä ja muulloinkin

Aloitamme Jumalan nimeen, joka loi taivaat ja maat. Kiitämme Häntä profeetta Muhämmäd:in lähettämisestä meille opettamaan mikä on oikeaa ja mikä väärää.

Jumala käski meitä tekemään hyvää ja välttämään pahaa. Hän lähetti profeetta Muhämmäd:in opettamaan ihmisille parhaat tavat. Yksi parhaista tavoista, joita profeetta käski noudattamaan on rehellisyys. Toisaalta yksi pahimmista tavoista, joita on vältettävä on valehtelu.

Imääm Muslim kertoi Aäbdu-llaah ibn Mäsauud:in kertoneen kuulleensa profeetta Muhämmäd:in sanoneen, joka tarkoittaa: ”Puhukaa totta, sillä se vie hyvälle tielle ja tämä tie vie Paratiisiin. Kun ihminen on puhunut vain totta, hän saa Jumalalta nimityksen rehellinen.  Älkää vain valehdelko, sillä se vie pahalle tielle ja tämä tie vie Helvettiin. Kun ihminen valehtelee paljon, hän saa Jumalalta nimityksen valehtelija”.

Ät-Tirmidhij kertoi myös profeetan, rauha hänelle, sanoneen, joka tarkoittaa: ”Kun orja(ihminen) valehtelee, enkeli menee hänestä mailin päähän kauas, kun hänen tekonsa on niin iljettävä”. Tarkoitus ei ole, että kaikki enkelit lähtevät hänestä kauas, vaan osa niistä enkeleistä jotka ovat hänestä vastuussa.

Sisaruksemme, valehtelu on kertoa asia eri tavalla kuin se todellisuudessa tapahtui tietäen, ettei asia mennyt niin. Profeetta Muhämmäd käski välttämään valehtelua, koska se johtaa pahoille teille. Kun ihmiselle valehtelu tulee tavaksi, hänen on vaikea päästä siitä tavasta eroon, ja valehtelee kunnes hänet nimitetään valehtelijaksi.

Valehtelu voi olla pieni synti, suuri synti tai asia joka vie ulos Islamista. Jos valhe ei aiheuta harmia toiselle muslimille, niin se on pieni synti. Silti ei saa vähätellä tätä syntiä, koska vuoretkin koostuvat hiukkasista. Imääm Ähmäd ja Ät-Tabaraanij kertoivat profeetta Muhämmäd:in sanoneet tätä tarkoittavan sanoman: ”Välttäkää pieniä syntejä, sillä ne ovat kuin pienet tikut, joista tehtiin suuri tuli, jossa ihmiset laakson pohjalla kypsyttivät leipänsä. Pienet synnit voivat tuhota tekijänsä”.

Tämä sanoma tarkoittaa, että pienet synnit voivat johtaa suurempien tekemiseen. Monet ovat tehneet pieniä syntejä, jotka johtivat hänet tekemään suuren synnin tai jopa mennä ulos Islamista. Jotkut oppineet ovat sanoneet: ”Synnit ovat uskostaluopumisen postia, kuten vakava sairaus on kuoleman postia”. Jumala suojelkoon meitä kaikelta pahalta.

Valehtelu voi olla myös suuri synti, kun se vahingoittaa toista muslimia. Pahimpia valehtelun muotoja on valehdella profeetta Muhämmäd:istä. Imäämit Muslim ja Äl-Bukhaarij kertoivat profeettamme sanoneen tätä tarkoittavan sanoman: ”Hän, joka valehtelee minusta tahallaan, valmistukoon joutumaan Helvettiin”.

Jos tämä valhe profeetasta, rauha hänelle, liittyy synnin sallimiseen kuten tappamisen tai sallitun kieltämiseen kuin avioliiton tai myymisen, niin se vie ulos Islamista. Jotkut ihmiset kertovat vitsinä valheen, joka väittää, että Koraanissa käsketään kaatamaan sokea ihminen, koska ihminen ei ole anteliaampi kuin Jumala. Tämä on esimerkki valheesta, joka vie ulos Islamista.

Valehtelu on syntiä, oli se sitten vakava tai pila. Imääm ibn Äbu Shäibäh kertoi profeetan sanoneen, joka tarkoittaa: ”Valehtelu ei ole oikeutettua vakavissaan tai pilaillen”. Hän myös sanoi Imääm Ähmäd:in kertoman mukaan, joka tarkoittaa:  ”On suuressa vaarassa hän, joka kertoo valheen saadakseen ihmiset nauramaan”.

Asia, jota on varottava ja siitä on muitakin varoitettava, on Aprilli-valhe. Sillä valehtelu on syntiä sekä huhtikuun ensimmäisenä päivänä että kaikkina muinakin päivinä. Tänä päivänä monet valehtelevat, jopa niin, että he saavat toisen muslimin aivan pois tolaltaan säikähdyksestä. Jotkut valehtelevat toiselle tämän lapsen kuolleen tai vaimon joutuneen onnettomuuteen yms. Imääm Ähmäd kertoi, että profeetta Muhämmäd, rauha hänelle, sanoi kun eräät säikäyttivät yhden hänen ystävistään: ”Ei ole sallittua muslimille säikyttää toista muslimia”.

Valehtelu on syntiä, liittyi siihen pilailua tai säikyttelyä, profeettamme kertoi itsestään, että kyllä hänkin pilailee ja vitsailee, muttei valehdellen.

Varoitamme myös siitä, kun jotkut ihmiset puhuvat valehtelusta tavalla, joka saa valehtelun kuulostamaan paremmalta asialta kuin rehellisyys tai rehellisyyden kuulostamaan pahemmalta kuin valehtelu. Sillä tämä vie ulos Islamista. Kaikki tietävät, että valehtelu on synti, ja sääntöhän kuuluu: synnistä iloitseminen on syntiä, synnin hyvänä pitäminen vie ulos Islamista.

Varokaa valehtelua, sillä se on paha tapa. Opettakaa lapsenne puhumaan totta, kuten profeettamme aina oli rehellinen. Valehtelu kertoo sen tekijästä kuinka paha ja huonotapainen ihminen hän on.

 

Pyydämme Jumalalta suojaa valehtelulta ja valehtelijoilta.

Pyydämme häntä suomaan kunnia olla rehellisiä kuten

profeetat ja heidän uskolliset seuraajansa.

Jumala kohottakoon profeetta Muhämmäd:in arvoa,

ja suojatkoon tämän kansaa siltä,

mitä hän pelkäsi heille tapahtuvan.