Miksi juhlimme Profeetan syntymäpäivää

Halutessanne tulostaa tämän asiakirjan huomioikaa, että paperi sisältää kunnioittavia sanoja, joita ei saa heittää likaiseen paikkaan


Bismilläähi-Rrahmääni-Rrahiim

Älhämdu lilläähi Rabbil-Äalämiin, WäS-Saläätu WäS-Säläämu Äalää Säjjidinää Muhämmäd

Ylistys Ällaahille, kohottakoon Ällaah profeetta Muhämmädin arvoa ja hänen Muslimisukulaistensa ja kumppaneittensa arvoa, sekä suojelkoon hänen kansaansa siltä, mitä hän pelkää sille tapahtuvan


Imääm Muslimin Sahiih kirjassa on mainittu, että profeetalta, rauha hänelle, kysyttiin maanantain paastoamisesta niin hän sanoi, joka tarkoittaa: "Se on päivä jona synnyin, ja myös päivä, jolloin sain viestini". Tässä sanomassa on merkki siitä, että on hyvä paastota päiviä, joina on tullut useita hyviä tapahtumia.

Yksi suurimmista hyvistä tapahtumista on profeetta Muhämmädin lähettäminen meille viestintuojana. Juhlimme hänen syntymäänsä, koska juhlien aikana kiitämme monin tavoin Jumalaa kaikista niistä lahjoista, jotka saimme profeetta Muhämmädin ilmestymisen myötä. Juhlimme hänen syntymäänsä, koska se on hyvä uudistus. Profeetta Muhämmäd, rauha hänelle, sanoi, joka tarkoittaa: "Hän, joka tekee Islamissa hyvän uudistuksen, saa siitä palkkion sekä niiden palkkion, jotka häntä tässä seuraavat vähentämättä heidän palkkiostaan". Tämän kertoi imääm Muslim.

Juhliminen on hyvä uudistus, koska se ei ole mitään profeetan tai Koraanin kertoman vastaista. Myös koko islamilainen kansakunta on ollut yksimielinen siitä, että se on sallittua. Sitä ei kiellä paitsi sellainen, joka ei seuraa oikeaa tietoa. Huono uudistus on sellainen, joka on profeetan ja Koraanin kertoman vastaista.

Juhlikaamme hänen syntymäänsä, rauha ja arvonkorotus hänelle, sillä siinä on paljon siunauksia.

Lue lisää "Hyvät uudistukset ovat palkitsevia"

Ylistys Jumalalle,

suokoon Hän meille hyvä loppu

Ja Ällaah tietää parhaiten